Bezirksversammlung Wandsbek

Sitzungsteilnehmende - Dr. Petra Haunhorst  

Anschrift

Dr. Petra Haunhorst (Foto fehlt: images/kp/kp1000324.gif)   Frau
Dr. Petra Haunhorst
 

Mitarbeit am 24.08.2019

BezirksversammlungArt der Mitgliedschaft    
Bezirksversammlung Wandsbek Bezirksversammlungsmitglied    
Fraktion/GruppeArt der Mitgliedschaft    
FDP Bezirksfraktion Wandsbek Fraktionsmitglied